Proč se nenechat zmást obecně "známými pravdami"

5 mýtů o recyklaci

Freshlabels, 15. 1. 2022
Další článek

Protože víme, že internetem denně proteče spousta informací, domněnek 
a rozporuplných tvrzení, rozhodli jsme se, že pro vás na základě faktů od ověřených zdrojů 
vyvrátíme pár mýtů, které mezi námi kolují v kabátě obecně “známých pravd”.

5 mýtů o recyklaci

1. Mýtus: Stejně to hází na jednu hromadu

Po roztřídění se už konkrétní materiály nikdy nemíchají dohromady. Naopak proces třídění prochází několika fázemi. Odpad z kontejneru se přemístí na třídící linky, kde je ručně roztříděný dle druhu a putuje dál na tzv. dotřiďovací linky. Materiál následně lisují do balíků, a poté z něj vyrábí re-granuláty nebo jiné látky. V dnešní době technologie a automatické linky pro třídění umožňují vytřídit maximální možné množství komerčně využitelných materiálů z odpadů. (1)

2. Mýtus: Vyhozený obal musí být dokonale čistý

Menší znečištění plastových obalů nevadí. Kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin není nutné důkladně vymýt. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo ji z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování. Důkladné domácí vymývání je tedy spíše ztrátou času a plýtváním vody. 

Problém je však mastnota. Ta je spolu se zbytky jídla omezující při recyklaci vytříděných obalů. Také tím můžeme znepříjemňovat práci dotřiďovacích linek. Je potřeba například pořádně vymýt plastovou lahev od rostlinného oleje. (2)

Co se týká třídění textilu, do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce. Do třídících kontejnerů patří pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit nebo použít k dalšímu zpracování. Nevhazujte přímo obnošené oblečení, znečištěné, roztrhané nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu. Než ale vytřídíte oblečení do kontejneru na textil, zamyslete se, jestli by mu nešlo prodloužit život i jiným způsobem. Pokud ho nechcete jen tak vhodit do kontejneru na textil, nechte to na nás. V rámci našeho programu LOOP dáme vašemu oblečení druhý život.

3. Mýtus: Recyklace spotřebuje více energie, než výroba nového produktu

Textil určený k dalšímu procesu zpracování – recyklaci, se získává buď z odřezků, které vznikají při výrobě nového oblečení, nebo z kontejnerů na textil, ze kterých třídící linky vyloučí kusy oblečení z možnosti jiného použití (např. věnování pro charity). Aby z kusu oblečení mohlo vzniknou nové vlákno, předchází tomu několik kroků. Nejprve se odstraní nevhodné textilie a netextilní materiály, jako jsou například zipy, knoflíky, sponky atp., poté se původní materiál rozdělí dle barev, a následně se natrhá pomocí strojů na menší kusy a na jednotlivá vlákna.

Samotná recyklace textilu výrazně snižuje spotřebu energie ke zpracování materiálů, chemikálií i vody. Díky třídění a recyklaci se za rok 2020 ušetřilo až 376 mil. m³ vody, což se rovná například objemu vodní nádrže Lipno a Rozkoš dohromady. (3) Dále například WRAP (Waste and Resource Action Programme) vydalo prohlášení, že se při použití recyklovaných textilií ve Velké Británii zabránilo produkci 52 000 tun CO2. (4)

Je však dobré mít také na paměti, že recyklace oděvů je sice mnohem lepší možností než jejich vyhazování, ale pokud je v první řadě znovu použijeme, vyhneme se průmyslovým procesům spojeným s recyklací.

4. Mýtus: Produkty vyrobené z recyklovaného materiálu jsou méně kvalitní

Před několika desetiletími byly výrobky vyrobené z recyklovaných materiálů často považovány za podprůměrné. Třeba recyklovaný papír byl šedý a hrubý, recyklovaný plast měl pověst slabého. Někteří lidé stále spojují recyklovaný obsah s nižším výkonem. Tato tvrzení se stala díky technologickému vývoji právě opakem.

Výrobci se od počátků hodně naučili a spotřebitelská a firemní poptávka po recyklovaných produktech rostla tak stabilně, že výrobci udělali značné pokroky v kvalitě. Dle zkušenosti našich zákazníků jsou recyklované materiály spolehlivé a kvalitní. V současné době také není obtížné získat vysoce kvalitní recyklované textilie, které jsou snadno dostupné a jsou za rozumnou cenu.

5. Mýtus: Proces výroby textilu z recyklovaných PET lahví znečišťuje životní prostředí 

Proces výroby vlákna z recyklovaných PET lahví v roce 2010 zajistil úspory neobnovitelné energie ve výši až 40—85 %, což naznačuje, že je tím možné dosáhnout potenciálního snížení emisí skleníkových plynů (GHG) o 25—75 %. Existují dva způsoby výroby recyklovaného PET: mechanicky a chemicky. „Mechanická recyklace znamená vzít plastovou láhev, umýt ji, rozdrtit a poté přeměnit zpět na polyesterový čip, který pak prochází tradičním procesem výroby vláken. Chemická recyklace znamená odebrání plastového odpadu a jeho vrácení do původních nízkomolekulárních látek, které jsou k nerozeznání od původního polyesteru.“ vysvětlila Karla Magruder pro FashionUnited. Většina rPET se získává mechanickou recyklací, protože je to levnější proces výroby. (5)

 

Jaký je rozdíl mezi upcyklací a recyklací?

Zatímco recyklace se zabývá zpracováním vyřazených produktů na elementární částice a jejich opětovné zařazení do výroby, upcyklace dává vyřazenému produktu novou přidanou hodnotu.
Upcyklace je tedy proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty lepší kvality. (6)

Oba pojmy, recyklace i upcyklace, mají tři společné aspekty – minimalizace vzniku odpadů, snížení ekologické zátěže a opětovné využívání výrobních zdrojů. Mezi upcyklací a recyklací jsou ale výrazné rozdíly. Během recyklace je vynakládáno nemalé množství energie, práce a financí pro opětovné získání vstupních surovin. Naopak upcyklace pracuje přímo s jednotlivými komponenty vyřazených produktů. (7)

“Věděli jste, že více než 50 % zásilek posíláme ve znovu použitých krabicích?”

Zdroje:

(1) Profi Press. (2011) „Automatické třídící linky s drtiči robustní konstrukce.“ Komunal web. [Online] 15. únor 2011 [Dostupné 16. března 2022] https://komunalweb.cz/automaticke-tridici-linky-s-drtici-robustni-konstrukce/

(2) Ekolist. (2014) „Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu.“ [Online] 28. 2. 2014 [Dostupné 16. března 2022] https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/sedm-nejcastejsich-omylu-pri-trideni-odpadu

(3) Ekonom. (2020) Výroční shrnutí 2020. [Online] [Dostupné 16. března 2022] https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2021/09/Ekokom_vyrocni_shrnuti_2020_elektronicke.pdf

(4) Škrdlíková, M. (2020) “Vše, co jste chtěli vědět o textilním odpadu.” Zajímej se. [Online] 5. červen 2020 [Dostupné 16. března 2022] https://zajimej.se/vse-co-jste-chteli-vedet-o-textilnim-odpadu/

(5) Kirk, C., Lagercrantz, K. (bez data) “Recycled plastic in clothing- is it sustainable?” Threading change. [Online] [Dostupné 16. března 2022] https://www.threadingchange.org/blog/recycled-plastic-clothing

(6) Upcyklace. [online]. 2015 [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://www.assmann.cz/blog-upcyklace-detail-51

(7) Aujezdský, Jiří. (2019) “Upcyklace a recyklace: Proč se bez nich cirkulární ekonomika a udržitelná výroba neobejde?” [Online] 24. 6. 2019 [Dostupné 16. března 2022]

Home

—————
Photos by Felix Brüggemann for Bloomberg Businessweek,
zdroj: https://www.bloomberg.com/news/features/2019-09-27/h-m-wants-more-customers-to-recycle-their-old-clothes